Bullbuck.Co.th

Save & Safe

CNG คืออะไร

 ก๊าซซีเอ็นจี (CNG-Compressed Natural Gas)
เป็นพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ที่ถูกนำมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นในเรื่องของการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และมีค่ามลพิษต่ำโดยโตโยต้าเริ่มต้นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับกับก๊าซชนิดนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 ซึ่งจากคุณลักษณะของก๊าซซีเอ็นจี มีค่าออกเทนสูงจึงเหมาะที่จะนำมาใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในที่มีอัตราส่วนกำลังอัดสูง 
ซึ่งจะทำให้ขุมพลังบล็อกนั้น ผลิตกำลังได้อย่างเต็มที่และมีค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในไอเสียต่ำมาก อย่างไรก็ตาม การใช้ก๊าซซีเอ็นจียังมีข้อจำกัดคือต้องใช้พื้นที่จัดเก็บถังบรรจุก๊าซขนาดใหญ่เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่เพียงพอในการเดินทางระยะไกล ทำให้พื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระลดลง
Natural Gas for Vehicles (NGV)
เป็นก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ โดยก๊าซ NGV นี้ มีส่วนประกอบหลักคือ ก๊าซมีเทนที่มีคุณสมบัติเบากว่าอากาศ ส่วนใหญ่จะมีการใช้ อยู่ในสภาพเป็นก๊าซที่ถูกอัดจนมีความดันสูง (ประมาณ 3,000-3,600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เก็บไว้ในถัง ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเป็นพิเศษ เช่น เหล็กกล้า บางครั้งเรียกก๊าซนี้ว่า CNG (ซี เอ็น จี) ซึ่งย่อมาจาก Compressed Natural Gas หรือก๊าซธรรมชาติอัด การใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานยนต์ มีข้อดีคือ เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ให้มลพิษต่ำ โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละออง (Particulate) และควันดำ ดังนั้นเมื่อคำนึง ถึงปัญหาสภาวะที่อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น และปัญหามลพิษ รวมถึงสภาวะราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติกาล นานาประเทศ ก็มุ่งไปสู่การลดปัญหา โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการใช้ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง โดยประเทศที่มีการใช้ยานยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้ว 
ก็มีแนวโน้มที่จะขยายการใช้มากขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เกาหลี เป็นต้น ส่วนประเทศที่ยังไม่เริ่มใช้ รัฐบาลก็กำลังส่งเสริมให้มีการใช้ในอนาคต ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย
การนำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์มีมากว่า 80 ปีแล้ว โดยประเทศ อิตาลีเป็นประเทศแรก ซึ่งปัจจุบันมีรถยนต์ใช้ก๊าซกว่า 300,000 คัน และต่อมาความนิยมใช้ก๊าซ NGV ก็มีแพร่หลายมากขึ้นทั้งในทวีปอเมริกาใต้ (เช่นประเทศอาร์เจนติน่า มีกว่า 1,400,000 คัน ซึ่งเป็นอันดับที่ 1 ในตาราง) ในทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกากว่า 130,000 คันแคนาดา 20,000 คัน) และในทวีปเอเชีย (มีในประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันมาเลเซียอินโดนีเซียอินเดีย และปากีสถาน) รวมถึงทวีปอัฟริกา เช่น อียิปต์ (มีประมาณ 62,000 คัน) ซึ่งในปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติกว่า 4.7 ล้านคัน สำหรับประเทศไทยของเรามีการส่งเสริมอย่างจริงจังมากๆ ตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่ 23 ทีเดียว 
 
 
 

KIT PACKAGE

Versue Gas
AC autogaz
lovato
Banner  ENERGY
banner Ag
banner bsm
banner autronic
leaf

ราคาน้ำมันวันนี้

กรมขนส่งทางบก

KBank
vinyl