Bullbuck.Co.th

Save & Safe

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้แก๊ส

เมื่อสังเกตุเห็นว่ารถมีความผิดปกติระหว่างการใช้แก๊ส อาจมีอาการดังนี้

- เครื่องยนต์สั่นผิดปกติ, เครื่องยนต์หอบ, ควันไอเสียที่ปลายท่อไอเสียไหลออกมาเป็นปล้องๆ

- ออกตัวขณะที่รถทำงานด้วยเชื้อเพลิงแก๊ส แล้วรถดับ

- เบารถ แล้วรถดับ  ออกตัวเยียบคันเร่งสั่น หรือดับ

- เข้าจอดรถดับ เลี้ยวดับ

- ขณะใช้งานแก๊ส ระบบตัดเข้าน้ำมัน

อาการเหล่านี้เมื่อสังเกตุพบ 

- สิ่งแรกอย่าพึ่งตกใจ ให้กดสวิทช์ เปิด-ปิด แก๊ส โดยเปลี่ยนจากการใช้แก๊ส กดสวิทช์มาใช้น้ำมันแทน ต่อมาสังเกตุว่าขณะใช้น้ำมันมีอาการเหมือนเดิมหรือไม่ คือขณะใช้แก๊สแล้วเครื่องยนต์มีปัญหาใดๆ  ให้ทดลองกดสวิทช์ กลับมาใฃ้น้ำมัน ถ้าใช้น้ำมันแล้วไม่มีปัญหาเหมือนกับเวลาใช้แก๊ส คิดได้ว่าปัญหาเกิดจากระบบแก๊ส

แต่เมื่อสลับมาใช้น้ำมันแล้ว มีปัญหาดังเดิม คิดได้ว่า ปัญหาเกิดจากระบบของเครื่องยนต์ โดยทั่วไปถ้าใช้น้ำมันแล้วรถนิ่ง ใช้แก๊สรถก็จะนิ่งตามด้วยเหมือนกัน การใช้แก๊ส มีเพียงแค่ไอแก๊สเท่านั้นที่เข้าไปภายในเครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนอื่นของระบบแก๊ส ล้วนอาศัยที่ว่างของรถแปะไว้ทั้งหมด ดังนั้นจึงบอกได้ว่าถ้าระบบน้ำมันนิ่ง ระบบแก๊สก็นิ่งด้วยเหมือนกัน  อย่างไรก็ตามถ้าระบบน้ำมันนิ่ง แต่พอเข้าแก๊ส แล้วมีอาการต่างๆที่ไม่ปกติ คิดได้เลยว่าปัญหาอยู่ที่ระบบแก๊ส  ในทางเดียวกันถ้าระบบน้ำมันมีปัญหาใดๆ เมื่อเปลี่ยนใช้แก๊ส ก็มีปัญหาเหมือนกัน

แต่ก็อาจมียกเว้น ในกรณีที่เหมือนไม่มีปัญหาเวลาใช้น้ำมัน ซึ่งจะเป็นปัญหาเมื่อเปลี่ยนมาใช้แก๊สปัญหาที่ว่ามี 2 อาการ คือขณะใช้น้ำมันแล้ว ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไรทุกอย่างปกติดี คืออาการที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบจุดระเบิด คอยล์ หัวเทียน   ส่วนอีกอาการที่ใช้น้ำมันแล้วดูไม่เป็นอะไรคือมีปัญหาที่วาวล์ ซึ่งอาจเป็นวาวล์ยัน หรือวาวล์ห่าง คือใช้น้ำมันแล้วไม่มีเสียงดังแกร๊กๆ ชัดเจนโดยทั่วไปก็บอกว่าวาวล์ไม่เป็นไร  แต่พอสลับเข้าใช้แก๊สปุ๊ป เกิดอาการทันที อย่างนี้ทุกคนก็บอกเป็นปัญหาที่ระบบแก๊ส ทั้งศูนย์ดีลเลอร์ ทั้งช่างซ่อมทุกคนก็บอกอย่างนั้น อันที่จริง ปัญหามาจากตัวเครื่องยนต์ ซึ่งขณะใช้น้ำมันปัญหาไม่แสดงออกชัดเจน เช่นการจุดระเบิด การเกิดประกายไฟจากหัวเทียน

การเปลี่ยนหัวเทียนให้ตรงเวลาตามคู่มือบำรุงรักษารถเป็นสิ่งจำเป็น เพราะสิ่งที่ได้กลับคืนมาคือความสมบูรณ์ของการทำงานเครื่องยนต์ขณะใช้รถ  หัวเทียนที่ใช้ในการจุดระเบิดเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ มีค่าแรงดันไฟฟ้าชัดเจนเพื่อจุดระเบิดเชื้อเพลิง เช่น แรงดันไฟฟ้าของหัวเทียนมีค่า 25,000 โวลท์ อุปกรณ์ไฟฟ้าโดยทั่วไปเมื่อใช้ไประยะหนึ่งศักยภาพของตัวอุปกรณ์จะตกลง หรือด้อยลง เมื่อสเปคของหัวเทียน กำหนดให้เปลี่ยนทุก 20,000 - 30,000 กม. ค่าแรงดันไฟฟ้าจะเต็มตามสเปคเมื่อยังอยู่ในระยะกำหนดใช้งาน  แต่เมื่อผู้ใช้รถยื้อยังไม่เปลี่ยนหัวเทียนตามระยะใช้เกินกว่ากำหนดระยะกิโลเมตร ค่าแรงดันไฟฟ้าของหัวเทียนนั้นจะลดลง และจะลดลงไปเรื่อยๆจนใช้งานไม่ได้หากระยะทางกิโลเมตรใช้งานมากเกินไปเรื่อยๆ

สภาพของหัวเทียนขึ้นอยู่กับ การใช้งาน ค่าแรงดันไฟฟ้าที่สามารถผ่านหัวเทียนไปได้  การใช้งานหนักทุกวัน เช่นรถขับขี่วันละ 300-400 กม. หัวเทียนก็จะเสียเร็วขึ้น  หรือถ้าใช้น้อยกิโลเมตรการใช้งานหัวเทียนก็นานออกไป  จากลักษณะการใช้งานข้างต้น ถ้าขณะนั้นรถใช้เชื้อเพลิงน้ำมันรถก็จะไม่แสดงอากาผิดปกติชัดเจนเนื่องจาก น้ำมันเบนซินใช้อุณหภูมิในการจุดติดไฟต่ำ  แค่เปลวไฟจากปลายไม้ขีดก็สามารถทำให้เกิดการลุกไหม้ของน้ำมันเบนซินได้แล้ว  แตกต่างจากเชื้อเพลิงแก๊สซึ่งการลุกจุดติดไฟของแก๊สต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสม แก๊สจึงจะสามารถลุกติดไฟได้ การสปาร์คไฟของหัวเทียนที่มีค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำ ไอน้ำมันในห้องเผาไหม้ก็สามารถลุกเป็นเปลวไฟได้  แต่ถ้าเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นแก๊ส ค่าแรงดันไฟฟ้าของหัวเทียนต่ำ การจุดไฟแก๊สในห้องเผาไหม้ยากเนื่องจากความหนาแน่นของไอแก๊สในห้องเผาไหม้มีความหนาแน่นมาก  ปริมาณแรงดันไฟฟ้าของหัวเทียนเก่า หรือหัวเทียนที่ถูกใช้เกินระยะกำหนด    จะทะลุผ่านการอัดตัวของแก๊สในห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ลำบาก  จึงทำให้เวลาสลับเชื้อเพลิงจากน้ำมันเป็นแก๊สแล้วเครื่องยนต์เกิดอาการผิดปกติ หรือกระตุก สะอึก หรือสำลักขณะขับขี่ด้วยแก๊ส  เนื่องจากมีค่าแรงดันไฟฟ้าไม่พอที่หัวเทียนจะสปาร์คไฟ ค่าแรงดันไฟฟ้าของหัวเทียนอาจมีค่าแรงดันไฟฟ้าประมาณ 25,000 โวลท์ขึ้นอยู่กับรุ่น ชนิดของหัวเทียน ตามระยะกำหนด แต่เมื่อเกินระยะกำหนด อาจมีค่าแรงดันไฟฟ้าลดลงเหลือ 22,000 เหลือ 20,000 เหลือ 18,000 โวลท์ 

ความผิดปกติของรถขณะใช้แก๊ส แต่เมื่อสลับเป็นน้ำมันไม่เห็นว่าเป็นอะไร อาจเกิดจากปัญหาวาวล์เครื่องยนต์ สาเหตุที่วาวล์เครื่องยนต์ที่ผิดปกติมีผลเวลาใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง เกิดจากคุณสมบัติของตัวเชื้อเพลิงคือน้ำมันมีความไวของการจุดติดไฟสูง ความเร็วในการจุดระเบิดของน้ำมันเป็นไปตามสเปคของรถอยู่แล้ว ถ้าวาวล์ยันวาวล์ห่างที่อาการไม่แย่มาก การใช้เชื้อเพลิงน้ำมันขณะขับขี่ ไม่แสดงอาการ แต่เมื่อใช้แก๊สแทนที่น้ำมัน ความไวในการจุดติดไฟไม่เร็วเท่ากับน้ำมันองศาการจุดระเบิดของแก๊สช้ากว่าน้ำมัน ทำให้การเผาไหม้ทำได้ช้า และไม่สามารถเผาไหม้ด้เต็มที่เครื่องยนต์จึงเกิดอาการสั่น หรือมีเสียงดังของวาวล์ขณะใช้แก๊ส   สิ่งที่สำคัญเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวคือการเข้าตรวจเช็ควาวล์ ปรัปตั้งระยะวาวล์ ทุก 40,000 กม. 

 

KBank
vinyl