Bullbuck.Co.th

Save & Safe

ระบบระบายความร้อนรถยนต์

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบระบายความร้อนรถยนต์

- เครื่องยนต์ร้อนจัด อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

1. ระดับน้ำในหม้อน้ำต่ำเกินไป ควรตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำทุก 3-4 วัน ต่อครั้ง หรืออย่างน้อยอาทิตย์ละ  1 ครั้ง  เปิดดูฝาหม้อน้ำและ สังเกตุดูว่าน้ำในหม้อพักน้ำลดระดับลงหรือไม่ หากน้ำลดระดับลง ควรสังเกตุดูปริมาณน้ำที่หายไป แล้วเติมน้ำยาหม้อน้ำลงไปที่หม้อพักน้ำตามขีดสูงสุดที่กำหนดไว้ แล้วหาสาเหตุที่น้ำในหม้อพักน้ำขาดหายไป หรือแจ้งแก่ช่างให้หาสาเหตุและทำการแก้ไข

2. สายพานหย่อน ขาด ลื่น เป็นสาเหตุให้ความร้อนเพิ่มขึ้น และการระบายน้ำของหม้อน้ำไม่ดี

3. สนิมอุดตัน ในท่อน้ำและในหม้อน้ำ สนิมจับทางระบายน้ำร้อนในเสื้อสูบ และปั๊มน้ำเป็นสนิม ใบพัดที่ปั๊มน้ำแตก น้ำที่ใช้ระบายความร้อนหมุนเวียนไม่เต็มที่ ทำให้ความร้อนของเครื่องยนต์เพิ่ม

4. อากาศรั่วเข้าไปในระบบระบายความร้อนในหม้อน้ำ ทำให้การระบายไหลเวียนของน้ำในหม้อน้ำไม่ดี

5. เทอร์โมสตัด หรือสวิทช์ เปิดปิดการระบายน้ำร้อนไม่ทำงาน

6. ฝาปิดหม้อน้ำเสีย หรือเป็นสนิม ทำให้ระบบที่สร้างสุญญกาศในหม้อน้ำเสียไป ทำให้น้ำไม่ไหลวนความร้อนขึ้นสูงจะถึงอุณหภูมิน้ำเดือด น้ำหายไปจากหม้อน้ำ

7. ประเก็นฝาสูบรั่ว ทำให้น้ำในหม้อน้ำไหลลงเข้ากระบอกสูบ

8. จังหวะการจุดระเบิดล่าช้า และส่วนผสมไอดีบาง เป็นสาเหตุของเครื่องยนต์ร้อนจัดด้วยเช่นกัน เนื่องจากจังหวะการจุดระเบิดที่ไม่ถูกต้องทำให้การระบายความร้อนออกทางลิ้นไอเสีย ไม่เป็นไปตามจังหวะ ทำให้เกิดความร้อนสะสม

9. ระดับน้ำมันเครื่อง หรือน้ำมั้นหล่อลื่นต่ำกว่ากำหนด  น้ำมันเครื่องนอกจากทำหน้าที่ในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ และนำพาสิ่งสกปรกลงไปอยู่ที่ก้นอ่างน้ำมันเครื่องแล้ว ยังทำหน้าที่ในการระบายความร้อนด้วย หากปริมาณน้ำมันเครื่องไม่เพียงพอในการหล่อลื่น ก็จะทำให้การระบายความร้อนไม่สามารถระบายได้ดี และจะเกิดปัญหาที่เพลาข้อเหวี่ยง คือทำให้เกิดความร้อนสะสม ทำให้ชาร์ปละลายติดกับเพลาข้อเหวี่ยงได้

- ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดที่เกิดจากน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำขาด หรือหมด จะทำให้เกิดความร้อนสูงถึงขีดสุดจนฝาเสื้อสูบโก่งตัว แตก เสื้อสูบแตกเสียหาย

- ปัญหาเครื่องยนต์ร้อนจัดที่เกิดจากน้ำมันเครื่องขาด ไม่เพียงพอต่อการหล่อลื่นและระบายความร้อน ทำให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ภายในเครื่องยนต์ร้อนจัด จนทำให้ประเก็นละลายติดกับเหล็กเพลาข้อเหวี่ยง หรือลูกสูบติดกับเสื้อสูบ หรือเพลาลูกเบี้ยวติดไม่สามารถขยับเขยื้อนได้ 

โดยปกติดถ้าหมั่นดูแล น้ำในหม้อน้ำ และน้ำมันเครื่องอยู่เสมอ จะทำให้เครื่องยนต์สามารถอยู่ได้นานแสนนาน

ความร้อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานขยับเขยื้อนได้ ซึ่งจะเห็นว่าเครื่องยนต์จะทำงานได้ดีเมื่อถึงอุณหภูมิทำงาน หรืออาจสังเกตุจากเกจวัดความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นไปอยู่บริเวณตรงกลางหรือใกล้ตรงกลางของเกจวัดวัดร้อนเครื่องยนต์  บางครั้งในหน้าหนาว หรือตอนเช้าอาจมีปัญหาเรื่องการสตาร์ทเครื่องยนต์ เนื่องจากเครื่องยนต์ส่วนที่เคลื่อนไหวได้ต้องชนะแรงหนืดที่มีอยู่ภายในเครื่องยนต์ จึงสามารถทำให้ระบบอื่นๆ เช่นเพลารถหมุน เฟืองท้ายหมุน และความชื้นอาจเป็นปัญหาของระบบไฟฟ้าในรถยนต์ทำให้สตาร์ทติดยากได้เช่นกัน   ดังนั้นปัญหาของเครื่องยนต์ที่อุ่นเครื่องช้า อาจเกิดได้จากสาเหตุต่อไปนี้

1. เทอร์โมสตัดเปิดค้าง ทำให้น้ำในเครื่องยนต์ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิความร้อนได้ น้ำหล่อเย็นจะวนอยู่ตลอดเวลา

2. อากาศเย็นจัด

3. ไม่มีเทอร์โมสตัด

4. เทอร์โมสตัดเปิดที่อุณหภูมิต่ำ

การตรวจหาจุดบกพร่องของระบบระบายความร้อน

1. มองด้วยตาเปล่า หาจุดแตกร้าวตั้งแต่ คอหม้อน้ำ แถบฝาครอบหม้อน้ำทั้งด้านบน และด้านล่าง มองหาจุดรั่วแตกบริเวณกลางหม้อน้ำที่มีคลีบระบายความร้อน สังเกตุดูว่ามีน้ำรั่วออกมาหรือไม่ หรือมีรอบคราบน้ำที่รั่วแห้งติดอยู่กับหม้อน้ำหรือไม่ ให้สันนิษฐานว่าตรงบริเวณที่พบดังกล่าวมีการรั่วของน้ำ

2. ตรวจสอบด้วยตาเปล่า มองบริเวณจุดเชื่อมต่อทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อกับหม้อน้ำ

    - ฝาปิดหม้อน้ำ มีน้ำรั่วออกมาหรือไม่ เนื่องจากปิดฝาหม้อน้ำไม่แน่น หรือฝาหม้อน้ำเสื่อมสภาพไม่สามารถสร้างสุญญากาศได้ ทำให้น้ำในหม้อพักน้ำไม่สามารถไหลเวียนกลับเข้าไประบายความร้อนในระบบได้

    - แรงดันน้ำที่ออกจากหม้อน้ำไปหม้อพักน้ำ มีการรั่วหรือไม่ น้ำในหม้อพักน้ำเดือด หรือร้อนจัดเกินไปหรือไม่

    - เข็มขัดรัดท่อน้ำไม่แน่นพอทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำหล่อเย็นบริเวณท่อยางด้านบน หรือด้านล่างของหม้อน้ำหรือไม่รวมทั้งปลายท่อทั้ง 2 ที่ต่อกับเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วไหลของน้ำหรือไม่ นอกจากการไหลออกของน้ำอาจมีอากาศจากภายนอกถูกดูดไหลปนเข้าไปในระบบของน้ำหล่อเย็น ฟองอากาศที่ปนเข้าไปในน้ำหล่อเย็นทำให้เกิดแรงดันสูงเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลออกจากหม้อน้ำทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงขึ้น

3. เปิดฝาหม้อน้ำตรวจสอบขณะที่เครื่องยนต์ยังไม่ร้อนจัด หรือสตาร์ทรถใหม่ สังเกตุดูว่ามีฟองอากาศลอยขึ้นมาจากภายในหม้อน้ำหรือไม่ ถ้ามีฟองอากาศลอยออกมาสันนิษฐานได้ว่า ฝาสูบแตกมีน้ำรั่วซึมเข้าระบบน้ำหล่อเย็นหม้อน้ำฟองที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดจากไอเสียหลังการจุดระเบิดปนเปื้อนเข้ามาในระบบน้ำหล่อเย็น ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์ร้อนจัด เกิดสนิมและตะกรัน  ต้องรีบทำการแก้ไข

4. ร่องรอย คราบของน้ำบริเวณฝาสูบกับเสื้อสูบ มีรอบคราบน้ำหรือไม่ ถ้ามีปะเก็นระหว่างฝาสูบกับเสื้อสูบอาจมีจุดรั่ว

 

KBank
vinyl