Bullbuck.Co.th

Save & Safe

เรียนรู้ปัญหาของเครื่องยนต์ทีเกิดจาก ปัญหาของการจุดระเบิด

1. จังหวะการจุดระเบิดผิดพลาด หัวเทียนเกิดประกายไฟไม่สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง

2. การจุดระเบิดล่วงหน้ามากเกินไปทำให้เครื่องยนต์เกิดอาการเขก สั่นอย่างแรง มีเสียงดังจากการจุดระเบิด คล้ายเสียงโลหะแข็งๆ กระทบกัน และเป็นสาเหตุให้เครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง

3. อุปกรณ์ฝาครอบจานจ่ายต้องไม่มีความชื้นเข้า ไม่แตกร้าว หัวโรเตอร์มีสภาพไม่เป็นสนิมมีรอยแตก ไม่มีไฟรั่ว ซึ่งทำให้ไฟแรงสูงไม่สามารถส่งไปถึงเขี้ยวหัวเทียนได้

4. สายไฟแรงสูงมีปัญหา สายไฟแรงสูงคือสายไฟที่ส่งกระแสไฟ 20,000-25,000 V ไปที่เขี้ยวหัวเทียน และปัญหาของสายไฟแรงสูงคือ แตกร้าว อาจได้ยินเสียงกระแสไฟลัดวงจรบริเวรฝาครอบฝาสูบ หรือขั้วที่เป็นโลหะด้านในตรงที่เสียบกับหัวเทียนเป็นสนิม  หรือสายไฟแรงสูงขาดกลาง ทำให้สูบนั้นๆของเครื่องยนต์ไม่เกิดการระเบิดเครื่องยนต์สั่น กำลังของเครื่องยนต์ตก  การตรวจสอบทำได้โดยวัดค่าความต้านทานของสายไฟแรงสูง เมื่อวัดด้วยโอมห์มิเตอร์แล้วมีความต่อเนื่องของสายไฟ และค่าความต้านทานได้ 25 กิโลโอมห์ (สายไฟแรงสูงที่ใช้ตัวนำไฟฟ้าเป็นคาร์บอน) แต่ถ้ามากกว่า 25 กิโลโอมห์ ต้องเปลี่ยนสายไฟหัวเทียนใหม่ (สายไฟแรงสูง)

5. ตรวจสอบการกระโดดของกระแสไฟแรงสูบแต่ละสูบ ว่ามีประกายไฟออกมาหรือไม่ ประกายไฟเป็นสีอะไร เส้นสีของประกายไฟแตก หรือเป็นเส้นเดียวคมชัด ตรวจสอบสายไฟแรงสูงทีละสูบโดยการดึงปลั๊กสายไฟแรงสูงออกจากหัวเทียน แล้วนำแท่งสายไฟแรงสูงจ่อใกล้กับฝาครอบฝาสูบ หรือกราวด์ของเครื่อง สตาร์ทเครื่องยนต์ ดูการกระโดดของกระแสไฟจากสายไฟแรงสูงลงกราวด์ว่ามีปัญหาอย่างใดหรือไม่ หรือสมบูรณ์ดี  และพร้อมกับตรวจสอบการกระโดดของกระแสไฟแรงสูงที่เขี้ยวหัวเทียนทีละสูบ ด้วยการนำหัวเทียนออกจากฝาสูบ แล้วใส่เข้ากับสายไฟแรงสูง นำหัวเทียนไปจ่อใกล้กับกราวด์ของเครื่องยนต์ห่างจากกราวด์ประมาณ 1 ซม. สตาร์เครื่องยนต์แล้วตรวจดูการกระโดยของกระแสไฟแรงสูงว่าสมบูรณ์ หรือไม่มีกระไฟออกมาเลย เมื่อทำการตรวจสอบครบทุกสูบก็พอทราบได้ว่าสายไฟแรงสูง และหัวเทียนมีปัญหาอย่างใดหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาผิดปกติ ก็หาความบกพรอ่งของเครื่องยนต์จากจุดอื่นๆ   การหยิบจับ ถอด วาง สายไฟแรงสูง ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่างมาก เพราะว่าสายไฟแรงสูง หรือสายไฟหัวเทียน เปราะหักง่าย เนื่องจากตัวนำภายในสายไฟแรงสูงทำจากคาร์บอน ซึ่งแตกหักง่ายมาก  ลักษณะการวางสายไฟหัวเทียนให้วางแนวยาว ห้ามหักงอ

6. ปัญหาของการจุดระเบิดอาจเกิดจากปริมาณกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่น้อยเกินไป คือมีค่าต่ำกว่า 9 VOLT ซึ่งจะทำให้การทำงานของตัวสร้างกระแสไฟเพื่อการจุดระเบิด ไม่สามารถสร้างกระแสไฟเพื่อจุดระเบิดได้สมบูรณ์ ค่ากระแสไฟแรงสูงที่ออกมาน้อยคือมีค่าต่ำกว่า 20,000 VOLT อาจทำให้กระแสไฟที่กระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนไม่สามารถกระโดยข้ามจากแกนกลางของเขี้ยวหัวเทียน ลงกราวด์ได้ เนื่องจากความหนาแน่นของไอดีในห้องเผาไหม้เป็นฉนวนกั้นกระแสไฟ หากกระแสไฟแรงสูงมีกำลังไม่พอ

 

 

KBank
vinyl