Bullbuck.Co.th

Save & Safe

ควันขาวรถยนต์ สาเหตุจากอะไร เป็นควันขาวได้อย่างไร

ควันขาวเกิดจากการมีน้ำมันเครื่องหลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ แล้วถูกเผาไหม้ผสมไปกับเชื้อเพลิงน้ำมัน หรือเชื่อเพลิงแก๊ส ออกเป็นควันขาวที่ปลายท่อไอเสีย

น้ำมันเครื่องหลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ได้อย่างไรมองดูภาพของเครื่องยนต์

 

น้ำมันเครื่องเข้าห้องเผาไหม้ได้ อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้

1. ลูกสูบ เสื้อสูบ หลวม เกิดช่องว่างระหว่างลูกสูบกับกระบอกสูบ แหวนกวาดน้ำมันไม่สามารถกวาดน้ำมันลงกลับไปที่อ่างน้ำมันเครื่องได้หมด แต่กลับหลุดรอดเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้ จากการที่แรงอัดในกระบอกสูบมีมาก และแหวนกันกำลังอัดรั่วไม่สามารถทนต่อแรงอัดที่เพลาข้อเหวี่ยงดันอัดลูกสูบ ซึ่งอาจเกิดจากแหวนอัดสึก หรือกระบอกสูบสึก ทำให้น้ำมันเครื่องหลุดเข้าห้องเผาไหม้ได้ คือน้ำมันเครื่องถูกอัดจากล่างขึ้นบน

2. ตัวแหวนลูกสูบมีความชำรุดเสียหาย แตกหัก แข็งขาดความยืดหยุ่น เนื่องจากเกิดความร้อนจัด หรืออายุการใช้งานที่นานเกินไป

3. เครื่องยนต์ร้อนจัดบ่อยๆ จากการที่น้ำหม้อน้ำขาด น้ำมันเครื่องขาด จนฝาสูบกับเสื้อสูบโก่งตัว  ซีลฝาสูบไม่สามารถกั้นหรือทนต่อแรงอัดน้ำมันเครื่องได้ จนน้ำมันเครื่องหลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้   ทุกครั้งที่เปลี่ยนซีลฝาสูบ และอัดน๊อตเข้าไปแล้ว จะเป็นซีลใหม่ ซ่อมใหม่ หรือซีลเก่า ก็ตาม ถ้าคลายน๊อตออก เอาซีลออกมา ซีลนั้นก็ไม่ควรนำใส่กลับเข้าไปใหม่ เมื่อถอดออกก็ต้องเอาอันใหม่ใส่ เพื่อขันน๊อตเข้าไปใหม่ ถ้าเอาซีลออกมาแล้วขันน๊อตกลับไปใหม่ ซีลนั้นอาจรั่วได้

4. น้ำมันเครื่องอาจรั่วมาจากด้านบน คือน้ำมันเครื่องที่อยู่ในฝาครอบวาวล์ รั่วลงมาผ่านก้านวาวล์ ซีลก้านวาวล์ไอดี สึกหลวม รั่วลงผ่านวาวล์ ไอดี จากวาวล์ยัน วาวล์กับบ่าวาวล์ปิดไม่สนิท  หรือการเปิดปิด วาวล์ ไอดี /ไอเสีย ผิดพลาด จากการผิดเพี้ยนของจังหวะจุดระเบิด ตำแหน่งของสายพานไทม์มิ่งที่ผิดเพี้ยนไป

ควันขาวของเครื่องยนต์ เกิดจากการเผาไหม้น้ำมัน กับน้ำมันเครื่องร่วมกัน ที่อุณหภูมิการเผาไหม้ ไม่ถึงจุดที่ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ และเมื่อเผาไหม้แล้ว ควันที่ออกปลายท่อไอเสีย เจออุณหภูมิต่ำกว่า และความชื้น ทำให้กลายเป็นควันขาว

ควันดำ เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ คือเชื้อเพลิงมีมากกว่าอากาศในห้องเผาไหม้ สัดส่วนระหว่างเชื้อเพลิงต่ออากาศไม่พอดี จึงเกิดควันดำ

สาเหตุที่ทำให้ส่วนผสมเชื้อเพลิงต่ออากาศไม่พอดี

เครื่องยนต์ดีเซล   -  ปั๊มดีเซลหลวม กำลังอัดน้อย แรงดันปั๊มน้ำมันดีเซลน้อย การควบคุมแรงดันน้ำมันในรางคอมมอนเรล ไม่คงที่

                        -  หัวฉีดน้ำมันดีเซลอุดตัน น้ำมันดีเซลที่ออกปลายหัวฉีดไม่แตกเป็นฝอย มีลักษณะเป็นหยด จังหวะการเปิด / ปิด  วาวล์ไอดี หรือเรียก ลิ้นไอดี ผิดพลาด เปิดนานปิดเร็วทำให้การฉีดเชื้อเพลิงไม่ตรงกับจังหวะการจุดระเบิด แรงดันน้ำมันในหัวฉีดมีไม่พอ

                        -  มีเศษผงคราบเขม่าภายใน่ท่อไอเสียมาก

                        -  กำลังอัดรั่วภายในกระบอกสูบ 

                        -  อากาศเข้าห้องเผาไหม้น้อย ลิ้นปีกผีเสื้อติดขัดเปิด - ปิด ได้ไม่เต็มที่

                        -  เซนเซอร์ตรวจวัดอากาศ เซนเซอร์อุณหภูมิ อ๊อกซิเจนเซนเซอร์เสีย

 

KBank
vinyl