Bullbuck.Co.th

Save & Safe

หัวเทียน     (หัวเทียนแบบธรรมดาทั่วไป)

หัวเทียน ทำหน้าที่รับไฟแรงเคลื่อนสูงจากคอยล์ แล้วทำให้เกิดประกายไฟกระโดดข้ามเขี้ยวหัวเทียนจากขั้วกลางไปยังขั้วกราวด์

หัวเทียนมี 2 ชนิด คือหัวเทียนร้อน และหัวเทียนเย็น การเลือกใช้หัวเทียนต้องเลือกให้เหมาะสมกับรถรุ่นที่ใช้งานอยู่ขณะนั้น

หัวเทียนร้อน เป็นหัวเทียนที่ระบายความร้อนช้า คือมีเกลียวยาวและขั้วที่ทำให้เกิดประกายไฟกระโดดหรือที่เรียกว่าขั้วกลางมีความยาวตามแนวเกลียวยาว ทำให้ระบายความร้อนออกจากขั้วกลางได้ช้าจึงมีความร้อนสะสมมากที่ขั้วแกนกลาง เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ทำงานเบาใช้ความเร็วต่ำ หรือทำงานในช่วงระยะเวลาสั้นแต่ถ้าหากหัวเทียน ร้อนมากเกินไป จะทำให้หัวเทียนร้อนจัดเป็นสาเหตุของการจุดระเบิดก่อน หรืออาจทำให้เขี้ยวหัวเทียนที่ขั้วกลางละลาย

หัวเทียนเย็น เป็นหัวเทียนที่ระบายความร้อนได้เร็ว คือมีเกลียวสั้น และขั้วที่ทำให้เกิดประกายไฟกระโดดหรือที่เรียกว่าขั้วกลางมีความยาวตามแนวเกลียวสั้น ทำให้ระบายความร้อนออกจากขั้วกลางได้เร็วจึงมีความร้อนสะสมที่ขั้วแกนกลางน้อย  เหมาะกับเครื่องยนต์ที่ทำงานหนักใช้ความเร็วสูง หรือทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน ถ้าหัวเทียนเย็นมากไป คืออุณหภูมิไม่พอเหมาะสำหรับการกระโดดของไฟที่ขั้วกลาง หรือการกระโดดของไฟข้ามเขี้ยวหัวเทียนยาก เป็นสาเหตุของอาการหัวเทียนบอด

 

เบอร์ของหัวเทียน เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกคุณลักษณะของหัวเทียนนั้นๆ เพื่อการเลือกใช้อย่างเหมาะสม  เช่น

NGK  BP 6 H S

NGK  คือยี่ห้อของหัวเทียน

B  คือสัญลักษณ์ แสดงความโตของเกลียวหัวเทียน  เช่น A, B, C, D

P  คือสัญลักษณ์ แสดงแบบหรือชนิดของหัวเทียน เช่น P, R, U

6  คือสัญลักษณ์ แสดงตัวเลขแสดงค่าความร้อน เช่น 5, 6, 7, 8

H  คือสัญลักษณ์ แสดงความยาวของเกลียวหัวเทียน เช่น E, H, L

ความโตของเกลียวหัวเทียน  A  =  18 มม., B  =  14 มม., C  =  10 มม., D  =  12 มม.

แบบหรือชนิดของหัวเทียน  P  หมายถึง หัวเทียนที่มีฉนวนกระเบื้องมองเห็นจากด้านข้าง

ตัวเลขแสดงค่าความร้อน     R  หมายถึง หัวเทียนที่มีความต้านทานภายในโครงสร้าง

                                     ตัวเลขมาก เป็นหัวเทียนที่เย็นมาก

                                     ตัวเลขน้อย เป็นหัวเทียนที่ร้อน

                                     การเรียงลำดับตัวเลขของหัวเทียน ถ้านับจากน้อยไปหามาก

                                     ก็จะเป็นหัวเทียน ร้อนจากร้อนมาก เป็นร้อนน้อย และเป็นหัวเทียนเย็น

                                     ตัวเลขค่าความร้อนหัวเทียนมี  (ร้อน) 4, 5, 6, 7, 8, 9,, 10, 11 (เย็น)

ความยาวเกลียวหัวเทียน      E  =  หัวเทียนมีความยาวเกลียว 19 มม.

                                     H  =  หัวเทียนมีความยาวเกลียว 12.70 มม.

                                     L  =  หัวเทียนมีความยาวของเกลียว 11.20 มม.

หัวเทียนชนิดพิเศษ   (มีคุณสมบัติพิเศษ กว่าหัวเทียนธรรมดาทั่วไป) มี 3 ชนิด

1. ชนิด A  หมายถึงหัวเทียนที่มีขั้วกราวด์แบบ 2 เขี้ยว

2. ชนิด N  หมายถึง ที่มีขั้วเป็นนิเกิล

3. ชนิด S  หมายถึงหัวเทียนที่มีขั้แกนกลางเป็นทองแดง  เช่น  ND  X 24 E PU-9

ND  คือยี่ห้อของหัวเทียน  Nippon Denso

X  หมายโตของเกลียว

24  ตัวเลขแสดงค่าความร้อน

E  ความยาวเกลียว

P  แบบหรือชนิดของหัวเทียน

U  หัวเทียนที่ขั้วกราวด์เป็นรูปตัว U

9  หมายถึง ระยะห่างของเขี้วหัวเทียน = 0.9 มม

ความโตของเกลียวหัวเทียน ชนิดพิเศษ มี 4 ชนิด  M  =  18 มม., W  =  14 มม., X  =  12 มม., U  =  10 มม.

ตัวเลขแสดงค่าความร้อนของหัวเทียน  ตัวเลขค่าความร้อนจะแสดงจากน้อยไปหามาก ค่าตัวเลขที่น้อยเป็นหัวที่ร้อน ค่าตัวเลขที่มากขึ้นเป็นหัวเทียนเย็นกว่า แสดงค่าตัวเลข (ร้อน) 16 - 24 (เย็น)

ความยาวเกลียวหัวเทียน   E = หัวเทียนมีความยาวเกลียว 19 มม.

                                  F = หัวเทียนมีความยาวเกลียว 11.70 มม.

 

                                           

 

KBank
vinyl